SEMINARIUM: Finansowanie przez JST zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Data: 08-01-2016

Termin: 21 stycznia 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

 

Realizacja zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z szeregiem obciążeń związanych z kosztami finansowymi i organizacyjnymi. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z firmą Audit Consulting Municipal organizuje seminarium, w którym mec. dr Mariusz Siwoń omówi problemy związane z finansowaniem zadań zleconych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dochodzenia należności, a także finansowania Urzędów Stanu Cywilnego.

 

Zaproszony prelegent mec. dr Mariusz Siwoń jest radcą prawnym w kancelarii „Siwoń Bański Kancelaria Prawna Spółka Jawna”, audytorem wewnętrznym, byłym wieloletnim prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, prezesem firmy Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. oraz autorem licznych publikacji z zakresu finansów samorządowych.

 

 

Więcej szczegółów na temat seminarium znajduje się w programie, który można pobrać poniżej.

 

Uczestnicy:

 

Wójtowie, burmistrzowie, sekretarze, skarbnicy gmin, kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego, pracownicy urzędów odpowiadający za realizację zadań zleconych i przygotowanie budżetu.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 160 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 20 stycznia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia