SEMINARIUM: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych w świetle najnowszych regulacji prawnych

Data: 22-05-2019

Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii jest coraz popularniejsze również i w księgowości. Mając to na uwadze, Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie przepisy wspomagające cyfryzację, w tym elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. W odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez Unię, Polska dostosowała swoje prawo publikując Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, która właśnie wchodzi w życie.

 

Od 18 kwietnia 2019 roku instytucje publiczne muszą być gotowe na przyjęcie faktur ustrukturyzowanych przy transakcjach powyżej 30 tysięcy euro. A od 1 sierpnia 2019 roku taki obowiązek będzie dla wszystkich transakcji w zamówieniach publicznych
- bez względu na kwotę.

 

Chcąc przybliżyć samorządom lokalnym tematykę elektronicznego fakturowania oraz szeroko rozumianej elektronizacji w procesie udzielania zamówień publicznych Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners organizują seminarium, podczas którego mec. Konrad Różowicz omówi powyższe zagadnienia z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, bieżącego orzecznictwa KIO, interpretacji Prezesa UZP i własnych doświadczeń.
 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników JST na co dzień zajmujących się procedurami związanymi z prawem zamówień publicznych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla pozostałych uczestników.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium