SEMINARIUM: Dotacje dla organizacji pozarządowych – nowe wzory dokumentów i poprawne rozliczanie

Data: 18-11-2016

UWAGA! Lista uczestników została zamknięta.

 

 

 

Termin: 30 listopada 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

W roku 2016 wprowadzono zmiany we wzorach najważniejszych dokumentów wykorzystywanych podczas udzielania dotacji. Chcąc przybliżyć wprowadzone zmiany wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazać informacje na temat rozliczania udzielanych dotacji Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy ekspertów i praktyków  w danych dziedzinach.

W ramach seminarium prelekcje wygłosi Jan Karpowicz, specjalista z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej który przybliży nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Następnie głos zabiorą przedstawicielki Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – pani Aniela Michalec oraz pani Beata Rodewald – Łaszkowska. Prelegentki omówią zagadnienia poprawnego rozliczania udzielanych dotacji, a także odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie udzielania wsparcia finansowego na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

  

Uczestnicy

  

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, skarbników, pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za dotacje i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 29 listopada br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium