SEMINARIUM: Dostęp do informacji publicznej – wybrane aspekty związane z ograniczaniem realizacji prawa do informacji

Data: 07-04-2016

Termin: 20 kwietnia 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski często otrzymuje prośby o organizację seminariów o ściśle określonej tematyce. Dostęp do informacji publicznej jest jednym z najczęściej pojawiających się tematów. Specjalne tryby udzielania informacji, konieczność balansowania pomiędzy prawem do informacji a ochroną danych osobowych i wiele innych z tym związanych zagadnień powodują, że pracownicy JST zgłaszają potrzebę ciągłego doszkalania w przedmiotowym zakresie. Wychodząc im naprzeciw Stowarzyszenie wraz z Kancelaria Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners zaprasza na seminarium.

 

W jego ramach mec. Joanna Kostrzewska, omówi wybrane kwestie z zakresu dostępu do informacji publicznej. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak formy udostępniania, możliwe nadużycia, sankcje za nieudostępnienie informacji, czy anonimizacja danych.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej.

 

Prelegent:

 

Mec. Joanna Kostrzewska, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego. Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej, wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z ustrojowym prawem samorządowym, rozwiązuje bieżące problemy związane z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi, doradza samorządom w problemach związanych z  prawem ochrony środowiska.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 19 kwietnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia