SEMINARIUM: Czas pracy w JST na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy

Data: 04-04-2016

Termin: 14 kwietnia 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Kodeks Pracy jest niezwykle ważnym aktem prawnym, powodującym jednocześnie wiele problemów związanych z interpretacją skomplikowanych przepisów. Urzędy w jednostkach samorządu terytorialnego pełniąc funkcję pracodawcy dla urzędników również borykają się z tymi trudnościami. Chcąc przybliżyć przepisy dotyczące m.in. czasu pracy w znowelizowanym Kodeksie Pracy, Stowarzyszenie wraz z Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. zaprasza na seminarium.

 

W jego ramach mec. Tomasz Podleśny, omówi wybrane kwestie z zakresu m.in. terminowych umów o pracę (w tym likwidacji umów na czas wykonania określonej pracy, dopuszczenia ponawiania umowy na okres próbny, wprowadzenia łącznego, maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony, zmian w wypowiadaniu umów o pracę, dopuszczenia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, rozszerzenia treści umów na czas określony, umów okresowych trwających w chwili wejścia w życie nowelizacji) i zmian kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich (urlop macierzyński, urlop wychowawczy).

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za sprawy kadrowe.

 

Prelegent:

 

Tomasz Podleśny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, od 10 lat związany z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista w zakresie prawa publicznego oraz sporów medycznych. Autor licznych książek i artykułów z zakresu prawa pracy, ochrony środowiska i prawa medycznego. 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 13 kwietnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium