SEMINARIUM: Budowa oferty inwestycyjnej i pozyskiwanie inwestora w Północnej Wielkopolsce

Data: 28-10-2016

Termin: 4 listopada 2016 r., g. 10:30

 

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

Tematyka:

Centrum Obsługi Inwestora, funkcjonujące w strukturach SGiPW, od 13 już lat prowadzi intensywne wysiłki na rzecz pozyskiwania inwestorów w naszym regionie. Oprócz działań bezpośrednich, czyli kojarzenia biznesu z lokalnymi społecznościami, zależy nam na tworzeniu i promowaniu optymalnych rozwiązań, które pozwolą samorządom ocenić swój potencjał inwestycyjny oraz podjąć odpowiednie kroki w celu budowy i promocji oferty inwestycyjnej. Bazując na własnej działalności i doświadczeniu, chcemy zaproponować Państwu atrakcyjne spotkanie, ściśle przeznaczone dla JST z Północnej Wielkopolski, tematycznie uwarunkowane dla tego subregionu. Podczas seminarium przewidujemy dokładny opis uwarunkowań pozyskania inwestora, dostępnych narzędzi do osiągnięcia tego celu oraz form obsługi i budowania więzi z inwestorem. Nadrzędnym celem spotkania jest również zbudowanie i umocnienie relacji Centrum Obsługi Inwestora z samorządami z Północnej Wielkopolski, w celu aktywnej współpracy w przyszłości.

 

Wiele samorządów z subregionu współpracuje już z COI, m.in. poprzez przekazywanie do naszej bazy informacji o terenach inwestycyjnych (jako formatka „site check list”). Aby efekt współpracy był jeszcze lepszy, lub by można było nawiązać nowe kontakty, podczas spotkania przewidzieliśmy konsultacje indywidualne w otwartej formule, podczas których będziemy mogli szczegółowo omówić dotychczasowe działania proinwestycyjne JST, zwrócić uwagę na elementy oferty i odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości.

 

Aby efekt spotkania był jak najlepszy, liczymy na udział starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta wraz z pracownikiem merytorycznym wyznaczonym do obsługi inwestora. 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do biura SGiPW do dnia 3 listopada, na adres office@sgipw.wlkp.pl lub faksem na numer 61 851 53 95.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program