SEMINARIUM: Aktywność obywatelska a obowiązki JST – wybrane zagadnenia

Data: 26-10-2015

Termin: 4 listopada 2015 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

 

Jedną z podwalin społeczeństwa obywatelskiego są narzędzia prawne, przy użyciu których mieszkańcy mogą wyrażać własne opinie lub nadzorować działania władz. Ta aktywność jest szczególnie istotna w kontekście jednostek samorządu terytorialnego – władzy znajdującej się najbliżej obywateli. Nowe instrumenty, takie jak ustawa o petycjach, mogą być często wykorzystywane w celu realizacji interesów określonych grup lub całych społeczności. Chcąc przybliżyć nowe przepisy wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazać informacje na temat m.in. zmian w ustawie o zgromadzeniach, dostępu do informacji publicznej, czy umieszczania zagadnień związanych z partycypacją społeczną w statutach JST, Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy ekspertów i praktyków w danych dziedzinach.

 

W ramach seminarium prelekcje wygłosi Mieczysław Augustyn, senator RP, autor ustawy o petycjach, który kompleksowo opisze założenia i okoliczności powstania tego aktu prawnego. Następnie mec. Joanna Kostrzewska z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners poruszy temat dostępu do informacji publicznej, często budzący niejasności i kontrowersje zarówno wśród urzędników jak i obywateli. Obowiązki gmin zawarte w zmienionej ustawie o zgromadzeniach zostaną opisane przez Mateusza Karciarza, prawnika z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. Następnie prelekcję pt. „Partycypacja społeczna w statutach JST” wygłosi Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners. Ostatnim elementem programu będzie prezentacja przedstawiająca dobre praktyki z zakresu realizacji konsultacji społecznych.

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za sprawy obywatelskie, konsultacje społeczne, czy dostęp do informacji publicznej.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 3 listopada br.

faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Program seminarium

Karta zgloszenia