SEMINARIU: Odpowiedzialność władz wykonawczych JST z tytułu zarządzania finansami

Data: 15-06-2015

Termin: 25 czerwca 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Realizujący zadania przedstawiciel organu wykonawczego, w swojej codziennej pracy musi liczyć się z określoną odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę. Oprócz odpowiedzialności politycznej, która dotyczy przedstawicieli władz wykonawczych, istotna jest odpowiedzialność finansowa, z tytułu wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność formalnoprawna dotyczy w takim wypadku m.in. naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co może się wiązać z istotnymi konsekwencjami wobec osób uczestniczących w ewentualnym postępowaniu karnym. Pełnienie najwyższych funkcji zarządczych w JST, niesie za sobą szereg wymagań związanych z drobiazgowym przestrzeganiem przepisów prawa, których niedopełnienie, nawet nieświadome, może skutkować fatalnymi konsekwencjami.

 

Celem naszego spotkania, jest przedyskutowanie najistotniejszych elementów, które dotyczą odpowiedzialności, przede wszystkim finansowej, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, a także sekretarzy i pracowników urzędów biorących udział w zarządzaniu finansami JST.  W spotkaniu nie zabraknie praktycznych informacji na temat pozycji organu wykonawczego w stosunku do organu stanowiącego, zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz jak zbudować skuteczny system kontroli,  zabezpieczający przed negatywnymi skutkami naruszenia przepisów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również czym może skutkować odpowiedzialność za wadliwe podejmowanie decyzji i z jakim katalogiem kar i sankcji można w takim wypadku się spotkać.

 

Szkolenie poprowadzi mec. dr Mariusz Siwoń były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,  były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, obecnie radca prawny i audytor wewnętrzny, prezes firmy Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.

 

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, a także sekretarzy i pracowników urzędów biorących udział w zarządzaniu finansami JST.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 24 czerwca 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia