Samorządowy gwóźdź w bucie

Data: 15-11-2019

gwóźdź w bucieRealizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej to ważna służba, która opiera się na określonych regułach gry. Codzienna praca i funkcjonowanie samorządów lokalnych, wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ilość przepisów i ukazów, które przez lata działań legislacyjnych zostały wytworzone, stanowi potężny zbiór, którego jakość w opinii włodarzy lokalnych i pracowników samorządowych pozostawia wiele do życzenia.

 

Do tego kanonu praktycznie codziennie dołączane są nowe przepisy, których jakość weryfikowana jest tak naprawdę przez codzienną pracę urzędów samorządowych. Często opinia ta jest negatywna i utrudnia efektywną realizację celów i zadań. Kreatywność, pomysłowość i chęć realizacji wielkich projektów, często napotyka na skutecznie uwierające i ograniczające codzienne wysiłki przepisy. Tak jak gwóźdź w bucie, niby da się iść do przodu, jednak komfort niewielki, a po dłuższej wędrówce wkrada się zniechęcenie i brak wiary w obrany cel.

 

W takim wypadku pojawia się silna potrzeba podejmowania działań naprawczych w legislaturze, która dotyczy w wielu wypadkach „drobnych” zapisów w prawie o sporym efekcie negatywnym. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski chciałoby się przyjrzeć tym zapisom, zebrać ich jak największą ilość, aby móc skutecznie walczyć o wysoką jakość prawa samorządowego. Korzystając z wypracowanych narzędzi chcemy przy Państwa pomocy skutecznie usuwać „Samorządowy gwóźdź w bucie”, aby efekty naszej pracy były większe.

 

Celem kardynalnym projektu „Samorządowy gwóźdź w bucie” jest usunięcie problemów i bubli legislacyjnych, zauważanych w trakcie codziennej pracy samorządowej.

 

 

Nie chodzi tu o przyjmowanie ogólnych stanowisk dotyczących całych ustaw czy rozporządzeń. Wartością projektu jest ustalenie problemu i przygotowanie w miarę celowego i kompletnego rozwiązania. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jako organizacja regionalna, w odróżnieniu od dużych organizacji ogólnopolskich, może się zająć działaniami drobnymi, a uwierającymi jak przysłowiowy gwóźdź w bucie. Problemy te często są niezauważalne w podejmowaniu „globalnych” inicjatyw organizacji ogólnopolskich. SGiPW może tę lukę zapełnić.

 

Podstawą realizacji będzie zdefiniowanie przez JST tych codziennych problemów, wskazanie konkretnych wadliwych przepisów i zaproponowanie rozwiązań. I tutaj szczególną rolę w procesie wytykania „gwoździa w bucie” widzimy wśród pracowników samorządowych z poszczególnych referatów, odpowiedzialnych za wąskie specjalizacje. To oni na co dzień są najbardziej świadomi potrzeby zmian, a w relacjach z wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostami i sekretarzami, często wskazują konkretną propozycję rozwiązań. Dlatego zachęcamy do powszechnych weryfikacji problemów legislacyjnych wśród doświadczonych samorządowców oraz urzędników i przekazywania tego smutnego „dorobku” do SGiPW.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski już od prawie 30 lat stara się wpływać korzystnie na kształt prawodawstwa samorządowego. W coraz bardziej skutecznych zabiegach, wykorzystujemy swoje możliwości proponowania zmian podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej Zespołów Roboczych. Otrzymane przez samorządy wskazówki dotyczyć będą tzw. rozwiązań praktycznych i nie będą niosły za sobą ciężaru politycznego i widma wielkich debat i zmian ustrojowych, dlatego szansa osiągnięcia celu przy rozmowach z konkretnymi ministerstwami jest dość duża.

 

Chcemy, aby projekt „Samorządowy gwóźdź w bucie” był flagowym, permanentnym działaniem, otwartym na uwagi JST. Przepisy nie zmienią się same w zaciszu ministerialnych gabinetów i pokojów narad, to jedynie skondensowane i świadome środowisko samorządowe może zwrócić uwagę na konkretne problemy. Z własnej praktyki wiemy, że ze strony poszczególnych ministerstw istnieje duża otwartość na wszelkie nowelizacje, które również poprawią ich jakość funkcjonowania. Wyzwalając potencjał samorządowy, chcemy zastąpić stwierdzenia „nie da się”, „to nie możliwe”, czy „ustawa nie przewiduje”, zwrotami „udało się”, „można”, „zróbmy to w ten sposób”, czy „mam do tego prawo”.

 

W celu podjęcia działań w ramach projektu, prosimy o kontakt z dyrektorem biura SGiPW Tomaszem Telesińskim, lub przesłanie konkretnych propozycji działań na adres t.telesinski@sgipw.wlkp.pl