Rusza XXIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 31-10-2019

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza wszystkie wielkopolskie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w XXIV Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

 

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

 

Konkurs organizowany jest w czterech etapach:

  • szkolnym – w terminie ustalonym przez szkołę.
    Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 30 grudnia 2019 roku.
  • powiatowym (międzyszkolny)
  • rejonowym
  • wojewódzkim

 

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas III – VIII szkół podstawowych.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: tel. 61 22 40 797, e-mail: konkurs@sgipw.wlkp.pl

 

UWAGA! Brak zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w Konkursie uniemożliwi wpisanie go na listę uczestników Konkursu, a tym samym udział w kolejnych etapach.

 

Zobacz terminarz konkursu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych