Rusza XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 07-11-2018

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza wszystkie wielkopolskie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w XXIII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

 

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

 

Konkurs organizowany jest w czterech etapach:

  • szkolnym – w terminie ustalonym przez szkołę.
    Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 28 grudnia 2018 roku.
  • powiatowym (międzyszkolny)
  • rejonowym
  • wojewódzkim

 

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i III gimnazjów.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: tel. 61 22 40 797, e-mail: konkurs@sgipw.wlkp.pl

 

Zobacz terminarz konkursu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych