Rusza XXI edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 06-10-2016

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z Wielkopolski do udziału w XXI Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, którego celem jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

 

Konkurs organizowany jest w czterech etapach:

  • szkolnym – w terminie ustalonym przez szkołę.
    Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) należy przesłać do 22 grudnia 2016 roku.
  • powiatowym (międzyszkolny)
  • rejonowym
  • wojewódzkim

 

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjów.

 

Współorganizatorami XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kutury w Poznaniu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: tel. 61 854 19 73, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Zobacz terminarz konkursu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego