Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej Wielkopolsce – zaproszenie na spotkanie

Data: 12-08-2019

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie zostało odwołane. Nowy termin zostanie wyznaczony w najbliższym czasie.

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Prezes Zarządu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec zapraszają na spotkanie pod tytułem:

 

Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej Wielkopolsce

 

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji cały obszar naszego kraju zyskał możliwość oferowania terenów inwestycyjnych na zasadach specjalnej strefy ekonomicznej. Pomoc publiczna, wynikająca z tego faktu, uzależniona jest już tylko od kondycji społeczno – gospodarczej oraz nakładów inwestycyjnych inwestora. Mechanizm ten stwarza wiele możliwości osiągania nowych podmiotów gospodarczych oraz rozwój lokalnych przedsiębiorców, którzy planują poszerzenie swojej działalności na rynku lokalnym.

 

Samorządy lokalne zawsze pełniły istotną rolę w realizacji procesów inwestycyjnych, zarówno na etapie przygotowania terenów inwestycyjnych, jak i we wsparciu samych inwestorów, czy to zewnętrznych, czy lokalnych. Również teraz w dobie nowych wyzwań i możliwości, jakie stwarza Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku, samorządy lokalne będą pełniły określone zadania. Celem spotkania jest przybliżenie zasad współpracy JST ze specjalną strefą ekonomiczną, które wynikają z ustawy. Zależy nam na tym, aby miasta i gminy zyskały efektywną wiedzę, jak wspierać lokalnych i zewnętrznych inwestorów, którzy informacji o formach wsparcia najczęściej szukają w lokalnych urzędach. Podczas spotkania nie zabraknie również informacji jak realizować projekty inwestycyjne na podstawie standardów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz jak z perspektywy władz Województwa Wielkopolskiego wyglądać będzie rozwój gospodarczy regionu i subregionu w najbliższych latach.   

 

Spotkanie, przygotowane dla obszaru powiatu pilskiego, chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, odbędzie się 22 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00 w siedzibie Inwest-Parku, ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Do udziału zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin z tego obszaru. Prosimy również o poinformowanie o spotkaniu Państwa inwestorów lokalnych planujących swój rozwój, dla których informacje te mogą również okazać się cenne. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, na podstawie karty zgłoszenia.

 

Pobierz:

Program spotkania

Karta zgłoszenia