Rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Data: 11-12-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku podjął uchwałę o uznaniu roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Dokument został podjęty w celu podkreślenia bezprecedensowego i kluczowego znaczenia aktywności samorządu lokalnego dla powodzenia wszelkich dotychczasowych zmian i reform oraz z uwagi na przypadającą w 2020 roku trzydziestą rocznicę pierwszych wyborów do rad gmin.

 

Pełna treść uchwały