Rok 2016 w pigułce

Data: 12-01-2017

Rok 2016 przeszedł do historii. Dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski był to bardzo dobry rok, obfitujący w piękne jubileusze. W środowisku samorządowym i świadomości wielu z Państwa funkcjonujemy nieprzerwanie od 25 lat. Przez ten czas stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, wiele kamieni milowych za nami. Czujemy, że to co robimy jest ważne i doceniane przez Państwa, a to największy wyznacznik sensu naszego działania. Czerwcowa uroczystość jubileuszowa była niezwykłym wydarzeniem. Ilość gratulacji, życzeń, przejawów wsparcia wzruszyła nas. Jeszcze raz dziękujemy za te wspólne 25 lat i liczymy na jeszcze wiele wspólnych jubileuszy.

 

Ubiegły rok to również pasmo sukcesów w działalności lobbingowej, szkoleniowej, ale również pracach Centrum Obsługi Inwestora. Współpraca regionalnych korporacji samorządowych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych nabrała tempa. W pierwszej połowie 2016 roku mieliśmy przyjemność przewodniczyć pracom organizacji. W obszarze szkoleń pobiliśmy wszelkie dotychczasowe własne rekordy i nie zamierzamy zwalniać tempa. Natomiast Centrum Obsługi Inwestora, które po raz kolejny otrzymało mandat zaufania od Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w postaci certyfikatu oficjalnego partnera agencji, w minionym roku w sposób szczególny skupione było na wspieraniu samorządów w budowie profesjonalnej oferty inwestycyjnej, organizując cykl spotkań subregionalnych. O wszystkich tych działaniach przeczytacie Państwo w niniejszym specjalnym wydaniu Głosu SGiPW.

 

Życzę sobie i Państwu, aby rozpoczęty już 2017 rok był przynajmniej tak dobry jak 2016, a nawet lepszy. Dla nas rozpoczyna się od zmiany siedziby biura SGiPW. Od marca zmieni się nasz adres, ale o tym poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji.

 

Przyjemnej lektury!

 

Jacek Gursz

Przewodniczący SGiPW

 

Specjalne wydanie Głosu SGiPW