Regulamin XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 16-10-2015

Dostępny już jest regulamin XX Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W tym roku z uwagi na jubileusz konkursu oraz 25-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego zakres materiału poszerzono o tematykę związaną z administracją regionalną i samorządową województwa wielkopolskiego. Nowym elementem w zakresie materiału, jaki uczniowie powinni opanować jest temat chrztu Polski. Szczegółowe informacje na ten temat w regulaminie. Szczegółowych informacji na temat zagadnień merytorycznych konkursu udziela pani Wiesława Surdyk-Fertsch, koordynator merytoryczna konkursu, e-mail: wfertsch@poczta.onet.pl

 

Zgłoszenia szkół do konkursu, na podstawie protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego, przyjmowane będą do 18 grudnia 2015 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte.

 

Pobierz:

Regulamin XX KWOW

Protokół z przebiegu etapu szkolnego