Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej

Data: 25-10-2017

Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej i przyciąganie inwestorów ujrzał światło dzienne. Wyniki badania przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia zostały zaprezentowane podczas konferencji: Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego, która 24 października br. odbyła się w Poznaniu.

 

foto3

 

Autorem raportu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora. Partnerami projektu była Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Stowarzyszenie A2 Wielkopolska

 

Celem badania było naszkicowanie obrazu wysiłków wielkopolskich gmin w procesach tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla inwestora. Samorządy lokalne mają duże kompetencje w przyciąganiu inwestorów – od określania ram planistycznych, przez poprawę infrastruktury technicznej, po podejmowanie aktywnych działań mających na celu promocję oferty inwestycyjnej. Każdy samorząd cechują inne, unikatowe walory, które przy odpowiednim wysiłku mogą owocować przygotowaniem atrakcyjnej oferty dla inwestora. Poniższy raport łamie często utrwalane tezy, że region dzieli się na wąską elitę samorządów „skazanych na sukces”, dzięki ich korzystnemu położeniu i te bardziej peryferyjnie położone, do których inwestor na pewno nie zajrzy. Zgromadzone przez COI informacje pokazują, że wyznacznikiem osiąganego sukcesu jest determinacja i odpowiedni nakład pracy, pomimo często obiektywnych niekorzystnych uwarunkowań. W badaniu udział wzięło 151 gmin spośród 226 w regionie, co pozwala nam stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że znakomita większość samorządów definiuje potrzebę zaangażowania w procesy tworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, widząc w tym istotny element rozwoju lokalnego. Oczywiście nie jest to działanie łatwe i bezproblemowe, skłania do często wieloletnich wysiłków planistycznych i istotnych wyrzeczeń finansowych.

 

Konferencja oprócz prezentacji raportu miała na celu zaznajomienie wielkopolskich samorządów z zapisami projektowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w zakresie tworzenia obszarów zintegrowanego inwestowania, o czym opowiedziała pani Anna Kędziora z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zapisów ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju, które przedstawił pan Mirosław Odziemczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz  promocji terenów inwestycyjnych przez samorząd lokalny w aspekcie zróżnicowanej struktury własności gruntów, co omówił pan Łukasz Filipiak.

 

foto1 foto4
foto2  

Pobierz pełną wersję raportu.