Przewodniczący SGiPW wyróżniony Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”

Data: 24-09-2018

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznał przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jackowi Gurszowi Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko Zwycięży) w uznaniu dotychczasowej działalności zawodowej, samorządowej, obywatelskiej, charytatywnej oraz społecznej, a także za krzewienie idei pracy organicznej.

 

Towarzystwo im. H.Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych, wartości pracy organicznej. 

 

medal2

 

Fot. UM w Chodzieży