Prowadzenie działań rewitalizacyjnych przez samorządy – teoria i praktyka

Data: 21-10-2015

Termin: 29 października 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

W październiku br. Sejm RP przyjął ustawę o rewitalizacji – pierwszy kompleksowy akt prawny regulujący zagadnienia rewitalizacyjne i dający w tej dziedzinie duże kompetencje gminom. Chcąc przybliżyć nowe przepisy wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazać informacje na temat m.in pozyskiwania funduszy na działania rewitalizacyjne, czy dobrych praktyk z regionu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy ekspertów
i praktyków  w danych dziedzinach.

 

W ramach seminarium prelekcje wygłosi Anna Kudra, prawnik w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, która kompleksowo opisze założenia ustawy o rewitalizacji. Następnie poruszony zostanie temat pozyskiwania środków europejskich na działania rewitalizacyjne. Zakończeniem seminarium będzie omówienie tzw. dobrych praktyk, poprzez przybliżenie działań realizowanych przez Poznań i Wągrowiec.

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za działania rewitalizacyjne i ład przestrzenny.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 28 października br. (faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

Program seminarium

Karta zgłoszenia