Projekt konkursowy „Młodzi decydują”

Data: 09-10-2020

Poziom partycypacji i zaangażowania społecznego mieszkańców w sprawy lokalne, jest miarą dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego. Na przestrzeni lat rozwoju systemu demokratycznego wielu z nas zauważyło, że pomimo oddania władzy w ręce naszych reprezentantów, o część spraw należy dbać indywidualnie i bezpośrednio, wskazując również władzom lokalnym najlepsze rozwiązania. Takie inicjatywy wspierane są również przez ważne narzędzia prawne, które pozwalają realizować m.in. projekty w ramach budżetów obywatelskich.

 

Tego rodzaju inicjatywy ukorzeniają społeczną partycypację inicjatyw lokalnych, wiążąc emocjonalnie mieszkańców z lokalnymi działaniami i wyborami. Takie pozytywne wzorce warto krzewić już wśród najmłodszych mieszkańców społeczności lokalnych, kształtując tym samym świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Biorąc pod uwagę ów fakt, Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Euro Innowacje Software sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie konkursowym MŁODZI DECYDUJĄ!

 

Celem działania jest promocja i wspieranie powołania do życia w szkołach podstawowych szkolnych budżetów obywatelskich (SBO), które pozwolą na realizację uczniowskich inicjatyw. Podobnie jak w budżetach obywatelskich, również w szkołach można przeznaczyć środki na realizację zadań, które zostaną zaproponowane przez uczniów, nauczycieli, czy rodziców, a w trybie głosowania wybrane do realizacji. Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST, chce wspierać ten proces, poprzez m.in. upowszechnienie zasad i procedur tworzenia SBO oraz udostępnianie narzędzi elektronicznych do przeprowadzenia procesów głosowania. Jednocześnie w ramach konkursu będziemy chcieli nagrodzić szkoły, najbardziej zaangażowane we wdrażaniu i promocję SBO, które zostaną wsparte kwotą 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację projektów wybranych do dofinansowania w ramach SBO danej szkoły.

 

Ideę szkolnych budżetów obywatelskich oraz projekt konkursowy MŁODZI DECYDUJĄ chcemy promować wśród organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych. Już dziś zapraszamy do zainteresowania się propozycją. Wszelkie materiały związane z SBO oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.innowacyjnejst.pl oraz www.sgipw.wlkp.pl. Aby upowszechnić wiedzę związaną
z działaniem, zapraszamy również do udziału w spotkaniu informacyjnym, które planowane jest w formule wideokonferencji 26 października o godz. 14.00, podczas którego przybliżymy wszelkie powyżej wymienione kwestie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do rejestracji pod linkiem: https://forms.gle/zVcquy9e7VtD6i4a9.

 

Pobierz dokumenty:

 

Pismo informacyjne

Regulamin wraz z załącznikami

Poglądowo – regulamin z I LO w Nowym Sączu

Poglądowo – formularz zgłoszenia I LO w Nowym Sączu

Poglądowo – harmonogram I LO w Nowym Sączu