Projekt badawczy p.t. Determinanty efektywności systemów motywacyjnych w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego

Data: 17-12-2019

Szanowni Państwo,

 

W efekcie współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, realizowany jest projekt badawczy p.t. Determinanty efektywności systemów motywacyjnych w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Celem działania jest uzyskanie informacji na temat czynników wpływających na poprawę efektywności systemu motywacyjnego pracowników podstawowej jednostki samorządu terytorialnego – gminy.

 

W efekcie działania powstanie zbiorcze opracowanie, które pozwoli nakreślić obraz o wymiarze regionalnym. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy i uzyskane w procesie dane nie będą publicznie powiązane z konkretnymi JST. Dodatkową korzyścią dla władz lokalnych, które zdecydują się wziąć udział w badaniu, będzie możliwość uzyskania indywidualnych danych z Państwa jednostki, które pozwolą zapoznać się z wewnętrzną sytuacją organizacyjną w jednostce. Efekty badania ankietowego, będą mogły stanowić cenne źródło wiedzy, umożliwiającej usprawnienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa organizacji.

 

W celu prawidłowej diagnozy, kwestionariusz ankiety badawczej przygotowany został w dwóch wariantach:

 

- wariant pierwszy (link 1)  – kwestionariusz ankiety skierowany do wszystkich pracowników urzędu;

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HoD4lFb-SJqfHzInu1tL2BOSZojm9IsqRHs3EyMw8RkHNg/viewform?fbclid=IwAR3f_KXoszhz4rg4x_OBI7ebmaOUEJlUvMv5yfnKmpcy67GEyoF7vQfDYZ4 

 

- wariant drugi (link 2) – kwestionariusz ankiety skierowany do Osób i Komórek organizacyjnych zajmujących się obszarem personalnym w Urzędzie (Sekretarz lub dział kadrowy):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYWXGx_UHgQL71YgusbPVPrPhIjds3jLIRZCHGUqKzFynWA/viewform?fbclid=IwAR1c7rsbHpetJb_Yphs1u6hycUE34wcml1FyWA8AXKe9r6Z72CKwLKhGAUk 

 

Będziemy bardzo wdzięczni za umożliwienie przeprowadzenia badań i udostępnienie pracownikom Państwa Urzędu (poprzez rozesłanie załączonych linków), odpowiedniego kwestionariusza ankiety badawczej. Aby osiągnąć założone cele, będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiet i przesłanie ich do dnia 10 stycznia 2020 roku.

 

 

Autorem projektu badawczego jest Pani Izabela Grabowska (tel. 695 282293, e-mail: izabela.grabowska1@cdv.pl) z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w wypadku jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.