Prezydencka ustawa krajobrazowa tematem seminarium „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”

Data: 18-05-2015

foto115 maja br. Prezydent podpisał tzw. ustawę krajobrazową, dzięki której z przestrzeni publicznej mają zniknąć uciążliwe reklamy i banery. W Poznaniu w tym czasie trwało, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, seminarium pt. „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”, którego jednym z głównych punktów była prezentacja zapisów wspomnianego aktu prawnego. Szczegółowej analizy dokumentu oraz przedstawienia praw i obowiązków samorządów lokalnych, wynikających z ustawy podjęła się mecenas Anna Kudra z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

 

Przypomnijmy, że projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP i trafił do Sejmu latem 2013 r. 24 kwietnia br. ostateczna wersja ustawy, po uwzględnieniu licznych poprawek senatorów, została przyjęta przez posłów.

 

Ustawa krajobrazowa, daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego wpływu na krajobraz. Rady gmin mają możliwość uchwalania przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnych względem planów miejscowych, a także nakładania wysokich kar za umieszczone nielegalnie banery. Usprawniona została również kwestia egzekucji tych przepisów.

 

Uzupełnieniem wystąpienia mecenas Anny Kudry była prezentacja prezes Stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, Aleksandry Stępień. Opowiedziała ona zebranym o przyczynach wizualnego chaosu w przestrzeni  miejskiej, przytaczając szereg przykładów, ale również dobrych praktyk w zakresie zwalczania nachalnej reklamy, podejmowanych przez miasta takie jak Poznań, Gdańsk, czy Bydgoszcz.

 

foto3Punktem, który wywołał sporą dyskusję i falę pytań było wystąpienie prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Krzysztof Świderski, który poruszył kwestię prawidłowego ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa SKO.

 

Na temat ochrony krajobrazu Wielkopolski oraz planowania zintegrowanego w wymierzę regionalnym opowiedział pan Jarosław Kamiński z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Podejście zintegrowane polega na łączeniu działań w wielu sektorach gospodarki i na różnych poziomach administrowania, co ma kluczowe znaczenie w przypadku ochrony krajobrazu. Pan Kamiński szeroko omówił elementy struktury krajobrazu w gminach, jak również zasady i narzędzia jego ochrony i kształtowania.

 

W spotkaniu udział wzięło blisko 70 przedstawicieli wielkopolskich samorządów lokalnych.

 

Materiały seminaryjne:

Nowe instrumenty prawne ochrony krajobrazu wynikające z prezydenckiej ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu – Anna Kudra, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

 

foto2 foto4
foto5 foto6
foto7