Prezes UOKIK wyjaśnia w sprawie udzielania przez JST dodatkowej pomocy publicznej

Data: 02-04-2020

Stan zagrożenia epidemicznego spowodował liczne zastoje i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wśród lokalnych przedsiębiorców. Zanim przygotowane zostały rozwiązania na poziomie rządowym, wiele samorządów lokalnych przygotowało i realizuje wsparcie, m.in. w postaci zwolnień z podatków i opłat lokalnych, czy redukcji w zobowiązań wynikających z czynszów i najmów lokali komunalnych. Wśród samorządów lokalnych działających w dobrej wierze, pojawiły się jednak pewne wątpliwości.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przedstawienie opinii na temat tego działania i doprecyzowanie, czy zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie zobowiązań na raty, może odbywać się w ramach pomocy warunkowo dozwolonej przez Unię Europejską, czyli takiej pomocy, która nie jest traktowana jako niedozwolona pomoc publiczna. Treść pisma do Prezesa UOKIK dostępna TUTAJ.

 

W trybie ekspresowym otrzymaliśmy bardzo obszerną odpowiedź wyjaśniającą wszelkie wątpliwości, z prośbą o rozpowszechnienie wśród samorządów lokalnych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma dostępną TUTAJ.