POZNAŃSKA AKADEMIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW JST

Data: 02-02-2018

Termin: 14, 23 lutego oraz 13 marca 2018 r. (UWAGA! Nowy termin!!), godz. 10:00

 

Miejsce: Sala nr 107, ul. Piekary 17 w Poznaniu (środkowy wieżowiec)

 

Tematyka:

 

Reprezentowanie Jednostki Samorządu Terytorialnego nieodzownie wiąże się z wystąpieniami przed kamerą, udzielaniem wywiadów oraz wystąpieniami przed publicznością. Tego typu wystąpienia odgrywają coraz istotniejszą rolę w budowaniu wizerunku i odpowiednim reprezentowaniu kierowanych jednostek.

Każda z zaplanowanych w harmonogramie sesji ma charakter warsztatowy, wzbogacony zagadnieniami z zakresu marketingu, medioznawstwa, socjologii i psychologii. Wiedzę i umiejętności nabywane w ramach poszczególnych modułów szkoleń Uczestnicy utrwalają podczas ćwiczeń praktycznych – zarówno indywidualnych jak i grupowych. W trakcie naszej pracy wspieramy się studiami przypadków, scenariuszami proponowanymi przez Zleceniodawców, symulacjami prawdopodobnych sytuacji i przede wszystkim nagraniami DVD.

 

Uczestnicy po szkoleniach będą:

  •  swobodnie występowali publicznie i bronili swoich racji
  • potrafili bronić się przed manipulacją w debacie i umiejętnie stosowali PR
    w samorządzie
  • znali metody komunikacji PR-owej JST i skutecznie promowali działania JST
  • z większą swobodą potrafili odnaleźć się w sytuacjach medialnych
  • potrafili w kontakcie z kamerą i mikrofonem zachowywać się naturalnie
  • rozumieli jak funkcjonują media i czego oczekują od nich dziennikarze
  • umieli efektywniej prezentować swoje poglądy w radiu i telewizji
  • potrafili przygotować skuteczną kampanię autoprezentacyjną w mediach.

 

Sesje poprowadzi Cezary Wojtczak, ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji, specjalista PR, wcześniej prezes Radia PiK i wieloletni dziennikarz TVP Bydgoszcz, prowadzący cykliczne programy z udziałem polityków.

 

Osoby które wezmą udział we wszystkich 3 sesjach merytorycznych otrzymają certyfikat ukończenia Poznańskiej Akademii Rozwoju Pracowników JST. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w wybranych spotkaniach, według informacji przesłanej w karcie zgłoszenia.

 

Uczestnicy: 

Szkolenia adresujemy do wszystkich, którzy planują ekspozycję społeczną, bądź chcą zabiegać o poparcie dla swoich poglądów, opinii czy idei. Zapraszamy na nie zarówno osoby odpowiedzialne za współpracę ze środkami masowego przekazu w gminach, jak i samych samorządowców, który na co dzień często stykają się prasą.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 220 zł za sesję dla JST członkowskich w SGiPW oraz 240 zł za sesję dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW najpóźniej na dzień przed każdą z sesji WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

karta zgloszenia

 

 

program seminarium