POWIAT JAROCIŃSKI: Zgłoś kandydata do nagrody starosty

Data: 06-11-2015

Do końca grudnia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Za zasługi dla Powiatu Jarocińskiego”. Dotychczas zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznane było w czterech kategoriach: gospodarka; oświata, kultura i sport; działalność społeczna oraz młody talent. W tym roku do grona zasłużonych dołączy osoba wyróżniona w nowej kategorii: rolnictwo.

Pretendować do nagrody mogą osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, a także jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej pod warunkiem, że całokształt ich działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczynił się do rozwoju i promocji Powiatu Jarocińskiego. W dziedzinie gospodarki docenione zostanie kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu. W kategorii „Oświata, kultura i sport” wyróżnienie będzie można otrzymać za całokształt działalności lub konkretne przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu. Statuetka w obszarze działalności społecznej przyznana zostanie na podstawie osiągnięć, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Młody talent to nagroda dla osób fizycznych w wieku do 25 lat, które wyróżniają się na niwie naukowej, sportowej, kulturalnej i społecznej, przyczyniając się tym samym do promocji powiatu. W nowej kategorii „Rolnictwo” o statuetkę mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje i instytucje przyczyniające się do rozwoju rolnictwa na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie do 31 grudnia. 

Tu znajdziesz więcej informacji i formularz wniosku: http://www.powiat-jarocinski.pl/Zasluzeni_dla_Powiatu_13867.html

Źródło: http://powiat-jarocinski.pl/Zglos_kandydata_do_nagrody_starosty.html