Powakacyjny Głos SGiPW

Data: 23-09-2019

lsPrzedstawiamy pierwszy po wakacjach numer głosu SGiPW, a w nim:

 

- podsumowanie ankietyzacji wielkopolskich samorządów na temat finansowania zadań oświatowych (temat numeru),

 

- analiza wpływu wprowadzenia zerowego podatku PIT dla młodych ludzi na budżet JST,

 

- podsumowanie ankietyzacji na temat kondycji finansowej wielkopolskich szpitali,

 

- informacja na temat nowych zasad obsługi zagranicznych inwestorów oraz zamieszczania ofert w Generatorze Ofert PAIH,

 

- podsumowanie wakacyjnych spotkań szkoleniowych,

 

- felieton dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego pt.: „Z pustego w próżne” i wiele innych.

 

Zachęcamy do lektury!!

 

Pobierz:

Głos SGiPW