Poszukiwani organizatorzy etapu powiatowego

Data: 09-12-2014

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza szkoły uczestniczące w XIX Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce do zgłaszania swoich kandydatur do organizacji etapu powiatowego konkursu. Etap powiatowy odbędzie się 5 lutego 2015 roku.

 

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem etapu na swoim terenie proszone są o kontakt z panią Jolantą Molatą, tel. 61 854 19 73, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.