Posiedzenie Zarządów OPOS w Warszawie

Data: 07-03-2019

14 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządów sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji – sygnatariuszy OPOS. Ponadto w charakterze gości pojawił się Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz oraz Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Leszek Świętalski. Spotkanie w imieniu Prezydencji OPOS poprowadził Członek Zarządu SGiPW Ryszard Kurp. Posiedzenie zostało przeprowadzone w Warszawie dzięki gościnie i zaproszeniu Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, a spotkaniu uczestniczył mec. Maciej Kiełbus. Posiedzenie Zarządów OPOS w Warszawie zostało poprzedzone i przygotowane podczas spotkania Dyrektorów biur 15 stycznia w Łodzi.

 

W dalszej części spotkania członkowie zarządów OPOS przyjęli następujące stanowiska:

  1. W sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych (przygotował Śląski Związek Gmin i Powiatów)
  2. W sprawie budżetu obywatelskiego w świetle nowej ustawy (przygotowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)
  3. W sprawie projektu ustawy o zniesieniu podatków i opłat lokalnych (przygotowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)
  4. W sprawie problematyki dotyczącej potrzeby uregulowania sytuacji ferm wielkopowierzchniowych funkcjonujących w gminach (przygotował Związek Gmin Warmińsko–Mazurskich)
  5. W sprawie projektu stanowiska w sprawie Funduszu Sołeckiego (przygotowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski)
  6. W sprawie projektu stanowiska zmieniającego statut Głównego Inspektoratu Sanitarnego (przygotował Związek Gmin Warmińsko–Mazurskich)

 

Zgromadzeni dyskutowali również nad konsekwencjami wzrostu cen energii na realizację zadań publicznych. Postanowiono, aby na razie wstrzymać się z ostatecznym podejmowaniem działań, czy stanowisk. Organizacje regionalne powinny obserwować rozwój sytuacji i ewentualnie poprosił Ministerstwo o zdefiniowanie działań długofalowych, nie ograniczonych do jednego 2019 roku, tak aby samorządy mogły swobodniej planować w dłuższej perspektywie.

 

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat aktualizacji reprezentacji OPOS w Zespołach Roboczych KWRiST. Prezydencja SGiPW zwróciła się do wszystkich sygnatariuszy, aby po wyborach samorządowych zweryfikować, czy dotychczasowi przedstawiciele mogą nadal uczestniczyć w pracach odpowiednich gremiów. Jak poinformował Dyrektor Telesiński, część sygnatariuszy już dokonała weryfikacji, część potrzebuje jeszcze trochę czasu. Kwestia zostanie uporządkowana i odświeżona w najbliższym czasie, aby efektywność i obecność OPOS w KWRiST była jak najlepsza.

 

Ostatnim stałym punktem obrad, była propozycja przygotowania projektu weryfikacji realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznych. Obszerny materiał w tej kwestii przygotował pomysłodawca, czyli Związek Gmin Lubelszczyzny. Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję, ustalając, że ZGL zaproponuje kolejne działania mające na celu realizację projektu.

 

Posiedzenie w Warszawie było pierwszym spotkaniem w ramach prezydencji SGiPW w OPOS. Kolejne planowane jest na czerwiec 2019 roku i odbędzie się w Gdańsku. W międzyczasie działania i decyzje podejmowane będą w trybie obiegowym.

 

52596502_419199958839949_4823327129007554560_n 52504065_252551162312190_378902401400176640_n 52029245_2035761166542404_7471447987688833024_n