Podsumowanie Zjazdu Przedstawicieli Członków SGiPW

Data: 23-01-2023

19 stycznia 2023 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

 

Celem wydarzenia było przyjęcie Planu Pracy i budżetu na rok 2023 oraz wprowadzenie zmian w statucie Stowarzyszenia.

 

Gościem honorowym Zjazdu był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który podsumował miniony 2022 rok oraz nakreślił wyzwania, które stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023. – Wszyscy jesteśmy samorządową rodziną i chcemy wspólnie realizować zadania, które poprawiają jakość życia naszych mieszkańców, niezależnie od różnic politycznych i różnic w poglądach – podkreślił Marszałek. Marek Woźniak mówił o nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, o kontynuacji programów wspierających samorządy lokalne tj. „Szatnia na medal” czy „Kulisy kultury”, a także zapraszał samorządy do współpracy w zakresie budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

 

 

Zjazd był również okazją do wręczenia przez Pana Marszałka odznak honorowych „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Otrzymali je: Przewodniczący SGiPW Jacek Gursz oraz Wiceprzewodniczący SGiPW Grzegorz Ganowicz.

 

 

Po wystąpieniu Pana Marszałka przyszedł czas na część seminaryjną Zjazdu, podczas której zaproszeni eksperci omówili wybrane tematy, które są wyzwaniem dla samorządów u progu 2023 roku. Mec. Maciej Kiełbus, Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners zaprezentował aktualny przegląd prawa samorządowego, Pan Dariusz Giza, Dyrektor Generalny w ProPOLIS Consulting przedstawił kwestię finansów samorządowych i realizacji budżetów JST w 2023 roku, Pan Krzysztof Kucz, Wiceprezes Wielkopolskiej Akademia Nauki i Rozwoju przybliżył zagadnienie dotyczące środków unijnych dla Wielkopolski i realizacji wybranych projektów w ramach finansowania ze środków zewnętrznych, a Pani Jolanta Ratajczak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformowała zebranych o realizacja programu „Czyste Powietrze” w regionie, wraz z analizą osiągnięć i perspektywą zmian.

 

 

Po części seminaryjnej, nastąpiła część plenarna Zjazdu, podczas której jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2023, przyjęcia budżetu SGiPW na rok 2023 i zmian w statucie SGiPW. Ponadto na wniosek Przewodniczącego SGiPW Jacka Gursza Zjazd przyjął uchwałę w sprawie podjęcia działań wspierających na rzecz poprawy efektywności energetycznej w JST. Działania te będą realizowane poprzez:

  • Organizację szkoleń i konferencji,
  • Organizowania spotkań sieciujących i wyjazdów studyjnych,
  • Wypracowywania standardów postępowań,
  • Budowania partnerstw eksperckich.

 

W ostatniej części Zjazdu Burmistrz Mosiny Marcin Lis złożył wniosek o podjęcie działań na rzecz ustanowienia systemu rekompensat dla gmin, w których występują tereny chronione, co powoduje ograniczenie w rozwoju lokalnym. Wnioskiem zajmie się Zarząd SGiPW na najbliższym posiedzeniu. Z kolei Burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik zwrócił się z apelem do delegatów o zbiórkę power banków, które będą przekazywane mieszkańcom Charkowa.

 

 

Zwieńczeniem obrad były noworoczne życzenia Przewodniczącego SGiPW Jacka Gursza, skierowane do wszystkich delegatów i zaproszonych gości.