Podsumowanie XIV Seminarium: „Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie”

Data: 15-12-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana cyklicznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty. W zorganizowanym w grudniu 2015 r. seminarium skupiono się na finansowaniu oświaty w roku 2016 oraz kwestiach bezpieczeństwa w szkołach, zapraszając w tym celu specjalistów reprezentujących instytucje państwowe, pozarządowe i naukowe.

DSC_2605

 

 

 

 

Po otwarciu seminarium, dyrektor Biura SGiPW Tomasz Telesiński przekazał głos reprezentantowi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz, pan Grzegorz Pochopień zaprezentował podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2016 oraz omówił sprawę interpretacji art. 32 Ustawy okołobudżetowej, który wciąż budzi sporo kontrowersji. Na koniec swojej prelekcji odpowiedział na szereg pytań uczestników. Niestety ze względu na to, że wiele proponowanych działań jest w fazie przygotowań, na część z pytań odpowiedzi będzie można udzielić dopiero za kilka miesięcy.

 

DSC_2612

 

Następnie przedstawicielki Federacji Inicjatyw Oświatowych postarały się odpowiedzieć na pytanie, czy przekazywanie szkół może być lekarstwem na problemy finansowe i społeczne gminy.

 

W drugiej części spotkania omówiono kwestię bezpieczeństwa w szkołach. Reprezentantka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła wyniki interesujących badań przeprowadzonych niedawno na temat agresji w szkołach, zauważając tendencje w działaniach agresywnych związane np. z rozwojem nowoczesnych technologii komunikacji.

 

Pani Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty przedstawiła realizację rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Wielkopolsce, tym samym rozwijając tematykę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

 

Seminarium cieszyło się liczną frekwencją. Salę im. W. Celichowskiego wypełniło ponad 50 uczestników.

 

Uczestników zachęcamy do pobrania prezentacji z seminarium. Linki do pobrania znajdują się poniżej:

 

Agresja i Klimat

Bezpieczna szkoła

Czy przekazywanie szkół może być lekarstwem na problemy

Subwencja oświatowa

 

DSC_2604 DSC_2616 DSC_2618

DSC_2609