Podsumowanie seminarium „Opracowanie gminnych programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych”

Data: 23-05-2016

17 maja 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się szkolenie skierowane do przedstawicieli samorządów z zakresu opracowywania gminnych programów rewitalizacji. Organizatorem spotkania była lubuska firma OMR Grupa Badawcza oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, gdyż uczestniczyło w nim ponad 30 osób reprezentujących 20 gmin z Wielkopolski. Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane m.in. z:

13217361_1265310943497867_5411752255104782619_o

  • Sposobem przygotowania GPR;
  • Prowadzeniem konsultacji społecznych na potrzeby w trakcie tworzenia GPR;
  • Kompleksowym przygotowaniem Programów Rewitalizacyjnych;
  • Możliwościami związanymi z pozyskiwaniem środków na opracowanie GPR;
  • Projektami unijnymi, które będą mogły być realizowane z wykorzystaniem GPR.

 

Jednym z poruszanych problemów podczas szkolenia samorządowców było opracowanie wskaźników syntetycznych dotyczących identyfikowanych zjawisk gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych, stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stan techniczny obiektów budowlanych. Podkreślono znaczenie partycypacji społecznej przy określeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wskazano, że wizualizacja danych na mapach może być wizualizowana za pomocą programu Quantum GIS (QGIS). Działania związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji mogą być prowadzone samodzielnie lub z pomocą ekspertów zewnętrznych.

 

Omówienie tematyki z zakresu lokalnych programów rewitalizacji, było szczególnie istotne z punktu widzenia samorządów chcących złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie tworzenia bądź aktualizacji GPR, który trwa do 27 maja br. W ramach ogłoszonego konkursu Gminy mogą uzyskać do 90% dofinansowania.

DSC09863

DSC09877