Pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasistów

Data: 12-05-2020

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz najbliższych perspektyw związanych z zagrożeniem zdrowia, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwrócił się z prośbą do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o rozważenie odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uważamy, że w aktualnej sytuacji należałoby dokonać takiej zmiany prawa, która pozwoliłaby na przyjęcie w drodze rozporządzenia zasadę przeliczania na punkty ocen semestralnych uzyskanych w klasie ósmej (odzwierciedlających nabytą wiedzy i systematyczność pracy ucznia), w celu umożliwienia równie sprawnego i czytelnego jak dotąd procesu dostawania się do szkół ponadpodstawowych.

 

Formułując swoją prośbę, kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem uczniów kończących edukację podstawową. Wyjątkowy czas wymaga podejmowania wyjątkowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że w wypadku podjęcia odpowiednich kroków zastępczych, uda się również stworzyć tymczasowy system pozwalający na kontynuację edukacji młodych ludzi w systemie szkół ponadpodstawowych.       

 

Pełna treść pisma