Oświata w obliczu pandemii – podsumowanie konferencji

Data: 20-08-2020

Pandemia wywróciła wiele aspektów naszego życia. W ciągu kilku tygodni setki miliony uczniów i dzieci oraz setki tysięcy pracowników oświaty również stanęło w obliczu nieznanego. Dziś wiemy już trochę więcej, choć nowy rok szkolny stawia przed nami wszystkimi kolejne wyzwania. Konferencję na temat oświaty w dobie pandemii zrobiliśmy po to, by wymienić się doświadczeniami, ale także poznać plany administracji na szczeblu centralnym.

 

Podczas spotkania, które odbyło się 13 sierpnia w Sali Sesyjnej WUW dokonaliśmy podsumowań z różnych perspektyw, zwracając szczególną uwagę na wyzwania dla organów prowadzących. Poznaliśmy doświadczenia nauczycieli – opowiedziała o nich Wiesława Surdyk-Fertsch ze Skoków, a także organów prowadzących – miast i gmin. Zreferował je Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Przedyskutowaliśmy wyzwania przed jakimi stanęliśmy i jak udało się im sprostać i zwróciliśmy uwagę na wszelkiego rodzaju braki i potrzeby, jakie dla JST oraz szkół niesie specyfika realizacji zadań oświatowych w obliczu pandemii.

Istotnym elementem konferencji była informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat perspektyw, schematów działań i uwarunkowań organizacji oświaty w nowym roku szkolnym. W zastępstwie za ministra Maciej Kopecia zreferowała je dyrektor Roksana Tołwińska z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

O wsparciu i wspólnej odpowiedzialności szkół, organów prowadzących i administracji rządowej mówił pan Zbigniew Talaga, p.o. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Konferencję nt. oświaty w czasie pandemii, w trybie telekonferencji zakończył minister Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który zapowiedział kontynuację programów wspierających cyfryzację polskich szkół.

 

Konferencja została zrealizowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jako organizatorzy zapewniliśmy warunki do zachowania dystansu społecznego.

 

EfSWV_RXYAAGKke EfSiMg3WAAAUriE EfSnM3iXsAArMo3 EfTBBbiWkAMNxiP