Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 13-05-2015

13 maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z . o.o. zaprosiły wielkopolskich samorządowców do dyskusji na temat organizacji i finansowania transportu publicznego w gminie. W seminarium, zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięło ponad 80 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu.

 

foto1Spotkanie było okazją do zaprezentowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, który przewiduje organizowanie w regionie transportu  na 17 liniach w transporcie kolejowym (docelowo na 19 liniach ) oraz na 24 liniach w transporcie autobusowym. Opowiedział o tym Dyrektor Departamentu Transportu UMWW, Jerzy Kriger. W chwili obecnej trwa analiza uwag zgłoszonych do Planu. Realizacja zadań wynikających z dokumentu rozpocznie się w 2017 roku (w roku 2016 planowane jest przeprowadzenie postępowań zmierzających do wyboru wykonawców w przewozach autobusowych, którzy rozpoczną wykonywanie przewozów na zlecenie Województwa).

 

Kwestię zawierania umów o świadczenie usług w transporcie publicznym oraz wystarczalności rekompensaty w kontekście absorbcji środków unijnych zaprezentował przedstawiciel partnera merytorycznego, Dyrektor Zarządzający w ZDG TOR Sp. z o.o., Janusz Zubrzycki. O obowiązkach wojewody i samorządów lokalnych, wynikających z ustawy o transporcie drogowym opowiedziała pani Danuta Wiatr, Kierownik Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki WUW w Poznaniu.

 

foto3Ostatnim elementem seminarium była prezentacja dobrych praktyk i ciekawych przykładów w zakresie organizacji transportu publicznego. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Bogusław Bajoński przedstawił zasady współpracy gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Szczegółowo omówił zaangażowanie poszczególnych gmin aglomeracji w organizację przewozów zbiorowych, ich udział finansowy, przebieg procesu integracji transportu publicznego oraz rozwiązania usprawniające obsługę pasażerów tj. PEKA. Innym ciekawym przykładem realizacji zadań z zakresu organizacji transportu zbiorowego jest  darmowa komunikacja w gminie Gostyń, wprowadzona w 2014 roku. Opowiedział o tym sam burmistrz Gostynia, Jerzy Kulak.

 

Tak duże zainteresowanie udziałem w seminarium świadczy o tym, że temat jest niezwykle ważny dla samorządowców oraz że czują potrzebę dyskutowania na ten temat, wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, co z pewnością zagwarantowali zaproszeni do współpracy prelegenci.

 

DSC_0606 DSC_0608
DSC_0612 DSC_0616
DSC_0618 DSC_0620
DSC_0629 DSC_0638