OPOS opiniuje ustawę

Data: 18-03-2014

Poznań 17 marca 2014r. 17 marca w Poznaniu odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, którego celem były konsultacje w sprawie poprawek do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Uczestnikami posiedzenia byli przedstawiciele Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Pomorskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – gospodarz posiedzenia. W spotkaniu udział wziął Minister w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Janusz Sepioła oraz Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Iwan.

 

Problematyka dotycząca regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu lokalnego, jest kwestią dominującą w działaniach lobbingowych regionalnych organizacji samorządowych. Dogłębna analiza projektów ustaw stała się możliwa dzięki co raz prężniej działającej inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którą zaangażowało się już 9 organizacji. Podczas spotkania w Poznaniu oficjalnym członkiem OPOS stało się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

foto5

 

minister