OPOS obraduje w Łodzi

Data: 05-12-2015

3 grudnia w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów sygnatariuszy inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Spotkanie w Łodzi na zakończenie prezydencji Związku Gmin Lubelszczyzny, służyło w dużej mierze podsumowaniu dotychczasowego dorobku
i  działalności OPOS w latach 2013-2015 oraz zaplanowaniu kolejnych działań, w nowej perspektywie 2016 roku.

 

opod-grudzien2015

Fot. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

 

W związku z rozpoczętą VIII kadencją Sejmu RP, Członkowie OPOS omówili najbardziej pilne kwestie do przedstawienia, które wynikają z aktualnych propozycji nowego Rządu oraz kontynuacji i rozwinięcia szczegółowego „25 Postulatów na 25-lecie samorządu terytorialnego” podjętych przez OPOS w Gdańsku 22 czerwca 2015 r. Po raz kolejny uznano, że powyższy dokument stanowić będzie wyznacznik wszystkich działań inicjatywy OPOS, a wszelkie propozycje legislacyjne, oceniane będą w zgodzie z celami zawartymi w dokumencie.

 

W toku dyskusji, uczestnicy spotkania ustosunkowali się m.in. do prezydenckiego projektu podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł od 2017 roku, rządowego projektu budowy tanich mieszkań z partycypacją samorządów (udostępnianie gruntów na preferencyjnych warunkach, itp.), propozycji ograniczenia kadencji w samorządach, jak i propozycji programu „500 +” i jego wpływie na koszty funkcjonowania samorządu lokalnego. Te i inne propozycje, są jeszcze w dużej mierze w niepełnym przygotowaniu, a dyskusja na ich temat w wielu wypadkach może sprowadzić się do spekulacji na temat ostatecznych decyzji. Pewne jest, że zrzeszeni w inicjatywie OPOS będą recenzować powyższe propozycje legislacyjne, w kontekście kosztów dla samorządu terytorialnego.

 

Z ramienia SGiPW w spotkaniu w Łodzi udział wziął członek Zarządu SGiPW Ryszard Nawrocki oraz dyrektor biura Tomasz Telesiński. Wielkopolska delegacja przedstawiła priorytety swojego przewodnictwa na pierwsze półrocze 2016 roku. Pan Ryszard Nawrocki podkreśli, iż pomimo wielu problemów, z jakimi przyjdzie się mierzyć JST, do najistotniejszych należeć będzie kształt finansów publicznych, o który będzie trzeba walczyć.