OPOS obraduje w Koluszkach

Data: 12-04-2016

31 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Koluszkach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządów sygnatariuszy inicjatywy Ogólnopolskiego Posiedzenia Organizacji Samorządowych. Gościem spotkania była Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek.

 

20160331_132327

 

Funkcjonująca od kilku miesięcy instytucja została powołana do życia przez stronę rządową w celu poprawienia jakości funkcjonowania samorządu terytorialnego. Pani Dyrektor była otwarta na wszelkie pomysły i propozycje wsparcia OPOS-u, które mają prowadzić do polepszenia przestrzeni legislacyjnej. Ponadto podczas spotkania podsumowano dobrą efektywność działań Porozumienia, m.in. w działaniach legislacyjnych dotyczących Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czy ustawie o VAT. Istotnym elementem dyskusji było zaangażowanie przedstawicieli organizacji regionalnych, w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej Zespołów Roboczych. Pomimo dużego zaangażowania w tej materii, wszyscy narzekają nad trybem pracy tych instytucji, ilości materiałów do zaopiniowania, przy bardzo krótkim czasie. To uwagi powszechnie formułowane przez środowisko samorządowe, które prawdopodobnie nieprędko ulegną poprawie.

 

Spotkanie w Koluszkach przyniosło również konkretne efekty w postaci propozycji legislacyjnych. Zgromadzeni podjęli decyzje o sformułowaniu stanowisk m.in. w sprawie:  

  • brzmienia artykułu 118 ustawy o ochronie przyrody,
  • kaucjowania butelek typu PET,
  • umożliwienia samorządom lokowania środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa,
  • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 24 sierpnia 2015 r.,
  • poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315),
  • złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą RP lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa,
  • nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela (projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.) i nowelizacji Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, luty 2016 r.),
  • sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego (ZGWL).

 

20160331_132359

 

20160331_132558