Opinia OPOS w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 09-07-2014

Regionalne Organizacje Samorządowe, wchodzące w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), na ostatnim spotkaniu, 23 czerwca 2014 r. w Sieradzu, podjęły opinię w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. OPOS pozytywnie oceniło wdrożenie oraz funkcjonowanie w pierwszym roku w Polsce nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie członkowie Porozumienia wskazali szereg propozycji zmian do nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Pobierz dokument: Opinia Regionalnych Organizacji Samorządowych współtworzących OPOS w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi