Odwołane nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych

Data: 21-12-2020

18 grudnia 2020 roku samorządy gminne otrzymały pismo od Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w sprawie nieprzyznania Gminnym Komisarzom Spisowym nagród za przeprowadzony w 2020 roku Powszechny Spis Rolny. Sprawa została zgłoszona do biura SGiPW.

 

W imieniu wielkopolskich samorządów poprosiliśmy o wyjaśnienie podstawy takiej decyzji.

 

Pełna treść pisma

 

Foto: D O M I N I K J P W on Unsplash