Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST

Data: 26-11-2014

Rozpoczęła się VII kadencja Samorządu Terytorialnego. To czas wytężonej pracy na rzecz społeczności lokalnej, która wymagać będzie profesjonalnego przygotowania. Decyzje podejmowane przez przedstawicieli organów stanowiących i kontrolnych, stanowią o pomyślności rozwoju społeczności lokalnych. W wielu wypadkach o osiąganych celach decydować będą sprawnie działający radni, których wiedza proceduralna i praktyczna, pozwoli sprostać wysokim wyzwaniom stawianym przez lokalne potrzeby. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do udziału w spotkaniu związanym z edukacją samorządową radnych z terenu Wielkopolski. Seminarium kierowane jest szczególnie do tych reprezentantów społeczności lokalnych, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców.
Podczas seminarium każdy z uczestników będzie miał okazję do poszerzenia wiedzy o takie elementy jak: zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego, ogólna procedura uchwałodawcza, czy praktyczne kwestie organizacji prac rady. W ramach spotkania poruszymy także zagadnienia dotyczące realizacji projektów w ramach środków finansowych pochodzących z WRPO na lata 2014 – 2020, co bez wątpienia stanowić będzie jedno z największych wyzwań nowej kadencji Samorządu Terytorialnego. Wybierz miejsce organizacji seminarium:

 

 

12