O zarządzaniu oświatą w gminie i powiecie dyskutowano już po raz trzynasty

Data: 27-04-2015

24 kwietnia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, skierowane do wielkopolskich władz samorządowych.

 

DSC_0490Głównym tematem dyskusji była kwestia finansowania i realizacji zadań oświatowych w gminie i powiecie. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Grzegorz Pochopień szczegółowo omówił zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, która od 31 marca 2015 roku wprowadza w życie nowe przepisy dotyczące m.in. nadzoru pedagogicznego. Dyrektor Pochopień w swoim wystąpieniu skupił się na zasadach dotowania szkół dla dorosłych, ale omówił również zadania oświatowe wynikające z tzw. Ustawy okołobudżetowej na rok 2015, ze szczególnym uwzględnieniem art. 32, oraz kwestię wykorzystania i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników. Wystąpienie Pana Dyrektora spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników debaty, którzy ochoczo zadawali pytania i dyskutowali na najbardziej palące tematy.

 

DSC_0513W drugiej części seminarium poruszone zostały równie ważne, z punktu widzenia samorządów lokalnych, tematy. Na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w wielkopolskich gminach, omówiono kwestię szkolnictwa zawodowego i efektywnej współpracy szkół zawodowych z biznesem,  wpływającej w znacznym stopniu na rozwój lokalny gminy. O współpracy na linii szkoła wyższa – szkoła średnia – przedsiębiorstwa prywatne opowiedział pan Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Niezwykle ciekawy projekt Samsung LABO, który ma na celu stworzenie warunków do nauki przyszłych specjalistów od programowania i informatyki, omówiła pani Magdalena Walczak, zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

 

Tematem kończącym seminarium, ale nie mniej ważnym, było wystąpienie pana Roberta Kaźmierczaka, zastępcy burmistrza Jarocina, który szczegółowo omówił niezwykle trudną dla samorządów lokalnych kwestię przekształceń szkół i przedszkoli, z którą Jarocin już od jakiegoś czasu się mierzy.

 

W spotkaniu udział wzięło ok. 80 przedstawicieli wielkopolskich gmin i powiatów.

 

Materiały do pobrania:

Finansowanie i realizacja zadań oświatowych w gminie i powiecie – Grzegorz Pochopień

Projekt Samsung LABO – Magdalena Walczak

Od szkoły biurokratów do szkoły obywateli – Robert Kaźmierczak

 

DSC_0493 DSC_0496
DSC_0498 DSC_0499
DSC_0506 DSC_0511
DSC_0510 DSC_0526
DSC_0529 DSC_0538