Prawa i obowiazki radnego jako członka organu stanowiącego JST – Stare Miasto

TERMIN: 18 grudnia 2014 r.

MIEJSCE: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (gm. Stare Miasto), ul. Parkowa 2

PRELEGENCI: Do współpracy przy realizacji spotkania zaprosiliśmy doświadczonych w powyższej tematyce prelegentów – Mecenasów Macieja Kiełbusa oraz Annę Kudrę z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

ADRESACI: Do udziału w seminarium zapraszamy członków rad gmin i miast, w szczególności nowo wybranych, z powiatów: kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. W przypadku udziału minimum 5 uczestników z jednego samorządu, przysługuje 10% zniżki. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 17 grudnia 2014 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

Do pobrania:

Program seminarium

Karta zgłoszenia