Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 07-03-2018

glos-luty2018Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu Głos SGiPW, w którym przybliżamy działalność naszej organizacjia w lutym 2018 r.

 

Przede wszystkim chcielibyśmy się pochwalić sukcesem działań Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, któremu udało się wynegocjować korzystne dla JST zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oprócz tego szeroko opisujemy projekt dot. rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, skierowany do JST z Wielkopolski, podsumowujemy działania szkoleniowe, a w stałej rubryce „Okiem prawnika” przybliżamy obowiązek gmin i powiatów w zakresie dostosowania statutów do nowej rzeczywistości, wynikającej z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

 

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY!

 

Pobierz Głos SGiPW