Nowi członkowie SGiPW

Data: 17-01-2018

Przełom roku okazał się dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski bardzo owocny. Do naszej organizacji zdecydowały się przystąpić trzy nowe samorządy.

 

wagrowiec

MIASTO WĄGROWIEC

Liczący ponad 25 tys. mieszkańców Wągrowiec położony jest w północno-wschodniej Wielkopolsce, w powiecie wągrowieckim.  Miasto zostało założone przez cystersów około 1300 r. jako osada na wyspie Prostynia (Prostorzecze) w dolinie rzek Nielby i Wełny. Dzisiaj jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem miejskim, który dzięki pięknym zabytkom i walorom otaczającej przyrody  przyciąga wielu turystów. Burmistrzem Wągrowca jest Krzysztof Poszwa, a przewodniczącym Rady –  Wiesław Zając.

malanow

GMINA MALANÓW

Gmina Malanów, zajmująca powierzchnię ponad 107 km2 , położona jest w powiecie tureckim, w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. W 17 sołectwach zamieszkuje ją przeszło 6,5 tys. mieszkańców.  Ukształtowanie terenu, roślinność oraz usytuowanie miejscowości i ciekawych obiektów, to główne czynniki dające pełną satysfakcję z pieszych spacerów i wycieczek rowerowych po gminie. Wójtem Malanowa jest Sławomir Prentczyński, a przewodniczącym Rady – Andrzej Toms.

strzalkowo

GMINA STRZAŁKOWO

Strzałkowo leży w powiecie słupeckim i liczy ponad 10 tys. mieszkańców. Czyste, zdrowe powietrze i pełne uroku leśne i parkowe zakątki – stanowią o walorach turystycznych gminy. Rozwój Strzałkowa opiera się na doskonale rozwiniętej infrastrukturze i dobrze prowadzonej gospodarce proekologicznej. Wójtem gminy jest Dariusz Grzywiński, a przewodniczącym Rady – Kazimierz Pawlak.

 

Serdecznie witamy nowycz członków Stowarzyszenia! Liczymy na intensywną i owocną współpracę.