Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data: 14-11-2014

Termin: 28 listopada 2014 r., godz. 10.00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości16/18 w Poznaniu.

 

Tematyka:
Implementacja założeń ustawy, była jednym z największych wyzwań samorządu lokalnego mijającej kadencji. Pomimo generalnie słusznych założeń, które przekazało władztwo nad odpadami gminom, nowe prawo do samego początku budziło kontrowersje i dylematy. Wraz z wejściem w życie zapisów ustawy było jasne, że proces nowelizacyjny jest nieunikniony, co zresztą sygnalizowały środowiska samorządowe, m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W pierwszych dniach listopada 2014 roku, nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Pomimo tego, że nie wszystkie postulaty środowisk samorządowych zostały wzięte pod uwagę, ustawodawca przygotował zmiany dotyczące m.in. opłat za gospodarowanie odpadami, przetargów „śmieciowych”, problematyki PSZOK-ów, czy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie powyższe kwestie zostaną poruszone podczas seminarium, które realizowane jest przy współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Głównym prelegentem w spotkaniu będzie mecenas Maciej Kiełbus, specjalista i niekwestionowany ekspert w problematyce nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, biorący aktywny udział w pracach legislacyjnych nad najnowszymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Uczestnicy:
Spotkanie adresowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za kwestie związane z gospodarką odpadami w gminie oraz przedstawicieli związków międzygminnych.

 

Koszty:
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 zł dla pozostałych.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać faksem (61 851 53 95) lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl , w terminie do 27 listopada 2014 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:
Program seminarium
Karta zgłoszenia