Nowe perspektywy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – podsumowanie seminarium

Data: 22-09-2015

18 września 2015 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało seminarium „Nowe perspektywy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. W spotkaniu wzięło udział blisko 30 samorządowców.

 

 

 

DSC_0148

 

W roku 2015 wprowadzono zmiany w najważniejszych aktach prawnych regulujących współpracę JST i organizacji pozarządowych. Chcąc przybliżyć nowe przepisy wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazać informacje na temat funkcjonowania m.in budżetu obywatelskiego i regrantingu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy ekspertów i praktyków  w danych dziedzinach.

 

DSC_0152Seminarium otworzył Tomasz Telesiński dyrektor biura SGiPW, witając wszystkich zgromadzonych uczestników i prelegentów. Następnie głos zabrał poseł Tadeusz Tomaszewski, który przybliżył zmiany wprowadzone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie o sporcie i proponowane zmiany w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem zgromadzonych i zakończone zostało szczegółowymi pytaniami kierowanymi do prelegenta.

 

 

 

Zagadnienia związane z regrantingiem omówiła Katarzyna Jórga, prezes Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania i ekspert współpracujący przy szeregu projektów popularyzujących to działanie. Jak wykazała rozmowa z uczestnikami, regranting nie jest jeszcze narzedziem powszechnie stosowanym w wielkopolskich samorządach.

 

Budżety obywatelskie na przykładzie powiatu gostyńskiego i Śremu omówili kolejno, starosta gostyński Robert Marcinkowski i Dorota Tomyślak, Naczelnik Pionu Obsługi Inwestorów i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie. Co ciekawe p. Robert Marcinkowski w swoim wystąpieniu wskazał również negatywne elementy związane z funkcjonowaniem tzw. budżetu obywatelskiego.

 

DSC_0176

Zagadnienie przekazywania prowadzenia instytucji publicznej organizacjom pozarządowym zostało omówione przez Roberta Kaźmierczaka, zastępcę burmistrza Jarocina. Na podstawie bogatych doświadczeń Jarocina w tej dziedzinie, omówił zalety i proceduralne zagrożenia związane z wdrażaniem takiego modelu funkcjonowania instytucji publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pomocnicze z seminarium do ściągnięcia poniżej:

Materiały pomocnicze

 

 

 

 

 

DSC_0181 DSC_0183 DSC_0173 DSC_0172 DSC_0168 DSC_0166 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0158