MUROWANA GOŚLINA: Wystawa archeologiczna w Ratuszu

Data: 25-03-2015

Wystawa archeologiczna w Ratuszu

 

 

W czasie budowy zbiornika małej retencji Przebędowo w dolinie rzeki Trojanki, w latach 2013-2014 przeprowadzono badania archeologiczne, w związku z zagrożeniem zniszczenia identyfikowanych stanowisk archeologicznych w czasie prac ziemnych. Wykonawcą ratowniczych badań był mgr Mikołaj Nowakowski (Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska).

 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowo-zachodniej części budowanego zbiornika na zachodniej krawędzi i stoku doliny Trojanki, gdzie odkryto pozostałości osadnictwa z okresu schyłkowego neolitu, epoki brązu, późnego okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i nowożytności. Również na wschodnim, eksponowanym stoku doliny Trojanki zarejestrowano relikty osady późnośredniowiecznej, datowanej na XIV-XV w.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy od 2 do 31 marca 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wielkopolskich.

Andrzej Kowalczyk 
Pracownia Radzim

Zdjęcie: Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna 

 

Otwarcie wystawy

 

2 marca 2015 r. Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański dokonał otwarcia wystawy – „Niecodzienne odkrycia archeologiczne z terenu budowy zbiornika wodnego w dolinie Trojanki w Przebędowie” poszerzonej o dokumenty, zdjęcia, informacje historyczne i współczesne o Przebędowie, Trojanowie oraz Garganowie.

 

Patronat Honorowy sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański.

 

Wystawę zorganizowali: Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska Mikołaj Nowakowski z Leszna, Hodowla Roślin Smolice Sp. z. o. o. Grupa IHAR Oddział w Przebędowie, przy współpracy Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej i Natalii Kazuś oraz Krzysztofa Malinowskiego. Instytucje i Stowarzyszenie reprezentowali: Maria Matelska-Busza, Marek Karasiewicz, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Nowakowski, Stanisław Stawiński, Norbert Kulse.

 

Sponsorami są: Hodowla Roślin Smolice Sp. z. o. o. Grupa IHAR Oddział w Przebędowie, Sołectwo Przebędowo, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie.

 

W otwarciu wystawy wzięło udział około 60 osób, wśród których podkreślam obecność ks. Sławomira Jesse Proboszcza Parafii pw. św. Jakuba Ap., Jarosława Dobrowolskiego Radnego Powiatu Poznańskiego, Konrada Strykowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej, Organizatorów, Sponsorów, Dyrektorów trzech placówek oświatowych, Apoloniusza Twaroga aktywnego społecznie przez wiele lat i wielu sympatycznych Gości.

 

DSC08346

 

Uznanie wzbudziły wystąpienia programowe Mikołaja Nowakowskiego, Andrzeja Kowalczyka i Norberta Kulse.

 

Wystawę będzie można obejrzeć bezpłatnie do 31 marca 2015 r., od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 7.00 a 18.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Źródło: www.murowana-goslina.pl