MIKSTAT: Na gruncie rodzinnym

Data: 27-09-2016

Samorząd mikstacki jako partner przystąpił do projektu pt. „Grunt – to rodzina”, którego celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. To wspólna inicjatywa Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Euro-Edukatora. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

W realizacje tego projektu zaangażował się radny wojewódzki Mikołaj Grzyb, z inicjatywy którego w piątek, 23 września br. w gabinecie burmistrza Mikstatu odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne. Oprócz gospodarza, włodarza Mikstatu Henryka Zielińskiego oraz radnego M. Grzyba, obecni byli Mariusz Witek – burmistrz Ostrzeszowa, Wiesław Berski – wójt Kobylej Góry, Iwona Płocka – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ewa Kanabus-Koszal z Euro-Edukatora i Elżbieta Gorowij z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

 

Podczas spotkania w Mikstacie omówiono regulamin projektu „Grunt – to rodzina” oraz zasady jego finansowania. Program docelowo ma być realizowany w latach 2016-2018 na terenie czterech gmin wielkopolskich: Ostrowite (powiat słupecki) oraz Mikstat, Kobyla Góra i Ostrzeszów (powiat ostrzeszowski).

 

Źródło: http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=12&menu=27&dzialy=27&akcja=artykul&artykul=1511