Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego

Data: 05-04-2017

Termin: 11-12 maja 2017 r.

 

Miejsce: Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń 

 

Tematyka:

 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski mają przyjemność poinformować, że w dniach 11-12 maja 2017 roku, odbędzie się „Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego”.

 

Konferencja organizowana jest w ramach działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, którego jako organizacja jesteśmy Sygnatariuszami i w ramach, którego prowadzimy od kilku lat szereg działań, między innymi w obszarze funkcjonowania urzędów rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Organizowane seminarium kierowane jest do Kierowników i Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego oraz wszystkich podmiotów, które na co dzień współpracują z tymi urzędami. Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest wola utworzenia nowoczesnej ponadregionalnej płaszczyzny wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń między wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za proces rejestracji dokumentacji w urzędach.

 

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu merytorycznego seminarium, zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. Wśród prelegentów obecni będą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

 

Dołożymy wszelkich starań aby organizowane spotkanie umożliwiło kierownikom i pracownikom USC zdobycie niezbędnej wiedzy do jak najlepszego wykonywania bieżących zadań. Pragniemy także zapoznać się z Państwa uwagami, poglądami i spostrzeżeniami, które chcielibyśmy wykorzystać do dalszych działań na rzecz rozwoju tego obszaru administracji publicznej. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie oddelegowania do udziału w seminarium kierownika lub pracownika urzędu stanu cywilnego z Państwa urzędu.

 

W przypadku akceptacji naszej prośby uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i jej przesłanie do dnia 25 kwietnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim kierowników i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego oraz przedstawicieli innych podmiotów współpracujących z USC.

 

Opłata za udział wynosi 550,00 zł / 1 osoba. Opłata pokrywa świadczenia zgodnie z Programem. Organizator zapewnia zakwaterowanie wyłącznie w pokojach 2-osobowych. Istnieje możliwość wskazania osoby do zakwaterowania. Pokoje 1-osobowe dostępne są w wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem, za dodatkową dopłatą w wysokości 100,00 zł /1 osoba. Udział w seminarium bez noclegu wynosi: 450,00 zł

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 25 kwietnia br. Z uwagi na zmianę siedziby biura SGiPW zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program Lubusko-Wielkopolskiego Seminarium Rejestracji SC

 

Karta zgłoszenia

 

Partner

TechnikaIT_SA_logo_2014_70_BLACK

 

 

 

 

 

 

 

 

www.technikait.com.pl

 

 

 

 

Patronat medialny:

Wspólnota winieta Czerwona