Lider wśród aktywnych 2014 – znamy laureatów konkursu

Data: 24-02-2015

LIDERDobiegła końca szósta edycja Konkursu „Lider wśród aktywnych”, w której udział brali wszyscy członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Stawką, oprócz zaszczytnego tytułu oraz statuetki jest możliwość bezpłatnego udziału przedstawicieli zwycięskiego urzędu w pięciu wybranych seminariach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Konkurs każdego roku jest również okazją do podsumowania zaangażowania członków organizacji w jej działania statutowe.

 

W grudniu 2014 roku komisja oceniająca aktywność członków SGiPW podsumowała konkurs, wyłaniając tym samym zwycięzców.

 

W czym rzecz?

 

Przypomnijmy, że Konkurs Lider wśród aktywnych jest inicjatywą Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, konsekwentnie realizowaną od sześciu już lat. Konkurs ma na celu wyróżnienie i docenienie najbardziej aktywnych członków organizacji. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się zachęcić pozostałe samorządy do jeszcze większego zaangażowania w działalność Stowarzyszenia, a tym samym poczucie przynależności do organizacji będzie jeszcze większe. Uczestnictwo w konkursie i nadsyłane przez Państwa propozycje pozwolą nam poznać realne potrzeby wielkopolskich samorządów, a tym samym jeszcze lepiej działać w ich interesie i dla dobra mieszkańców naszego regionu.

 

Konkurs „Lider wśród aktywnych” jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: Najbardziej aktywna gmina i Najbardziej aktywny powiat. Udział w konkursie biorą wszystkie gminy i powiaty członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, z wyjątkiem członków Zarządu. W ramach eliminacji  (oceny aktywności) wyłoniony zostaje LIDER: gmina/miasto oraz powiat, których przedstawiciele odznaczyli się największym zaangażowaniem w realizację działań statutowych SGiPW.  Samorządy oceniane są według pięciu kryteriów: zgłaszanie propozycji tematów stanowisk, zgłaszanie propozycji tematów seminariów uczestnictwo w seminariach/konferencjach organizowanych przez SGiPW, odpowiedzi na ankiety rozsyłane przez SGiPW oraz uczestnictwo w Zjazdach Przedstawicieli Członków. Konkurs rozpoczyna się w lutym każdego roku oraz kończy w grudniu.

 

Liderzy 2014

 

Szósta edycja konkursu jest potwierdzeniem tego, że konsekwentne i pełne zaangażowanie w inicjatywy i propozycje, które SGiPW kieruje do samorządów jest gwarantem sukcesu.  Po sześciu latach eliminacji wyraźnie widać, które samorządy w pełni korzystają z oferty Stowarzyszenia i chcą z tego czerpać pełnymi garściami.  Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że

Laureatem szóstej edycji Konkursu „Lider wśród aktywnych”
w kategorii
najbardziej aktywna gmina została
GMINA OPALENICA.

W kategorii najbardziej aktywny powiat zwyciężył

POWIAT PILSKI.

 

Gratulujemy laureatom! Oba samorządy utrzymały tytuł uzyskany podczas ubiegłorocznej edycji,  deklasując pozostałych uczestników eliminacji, co widać na ww. wykresach. Ogromnie cieszy nas fakt niesłabnącego zaangażowania w działalność SGiPW, a jednocześnie zachęcamy pozostałe samorządy do jeszcze aktywniejszego zaangażowania. Jak wynika z wykresu blisko zwycięstwa były gminy takie jak: Mieścisko, Kwilcz, czy Piła, która statuetkę „Lidera wśród aktywnych” już posiada.

 

gminy-lider

 

Spośród powiatów na wyróżnienie zasługują powiat słupecki i szamotulski, którym w największym stopniu udało się zbliżyć do zwycięzcy.

 

powiaty-lider

 

Rusza siódma edycja

 

Właśnie rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu „Lider wśród aktywnych” 2015. Zachęcamy wszystkich naszych członków do aktywnej działalności na polu Stowarzyszenia. Po pierwsze dlatego, że ze zwycięstwem wiążą się określone przywileje, a po drugie dlatego, że wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla wielkopolskich samorządów lokalnych.   Podobnie jak w edycjach z poprzednich lat, nagrodą w konkursie jest tytuł: „Lider wśród aktywnych” 2015,      a wraz z nim zwycięska gmina i powiat mają prawo do posługiwania się logiem Konkursu w materiałach promocyjnych, a ich przedstawiciele mogą bezpłatnie uczestniczyć w pięciu wybranych seminariach organizowanych w roku 2016. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne będą niebawem na stronie: www.sgipw.wlkp.pl.